tetanus

  • Tetanus je akutní infekční onemocnění, které postihuje nervovou soustavu a způsobuje svalové křeče vedoucí zpravidla ke smrti udušením. Je způsobeno bakterií Clostridium tetani a jejím toxinem. Bakterie přežívá v půdě.
  • Jedinou ochranou proti onemocnění je pravidelné očkování. Injekce se aplikuje do svalu, nejčastěji do paže. V případě pravidelného očkování je interval přeočkování 15 let, nad 60 let každých 10 let. Pokud dojde k úrazu, je nutné okamžité přeočkování jednou dávkou, pokud je očkování starší 5 let. Pokud nedojde k přeočkování v pravidelných intervalech a očkování propadne, je nutné očkovat nově 3 dávkami a to v den 0, za 6 – 10 týdnů a za 6 – 10 měsíců.