ceník hrazených služeb

Administrativa:
Výkon: Cena:
Prohlídka do zaměstnání vstupní 900 Kč
Prohlídka do zaměstnání periodická, mimořádná, výstupní 600 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 600 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel nad 65 let 300 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilost k držení zbrojního průkazu 700 Kč
Prohlídka a potvrzení k profesním průkazům a kurzům (svářeč, řidič z povolání) 700 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 250 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k závodní sportovní činnosti 500 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k zájmové sportovní činnosti 250 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 100 Kč
Prohlídka a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Lékařská zpráva vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (zpráva pro úřady, pojišťovny, zaměstnavatele…) 150 Kč
á 10 min
Žádost o zařazení do sociálního ústavu (domov pro seniory, penziony) 250 Kč
Vystavení náhradního hlášení pracovní neschopnosti 100 Kč
Duplikát lékařské zprávy vystavené ne více než před 3 měsíci 200 Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy 500 Kč
Ostatní výkony:
Výkon: Cena:
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou 150 Kč
Preventivní vyšetření nádoru tlustého střeva, FOB test (samoplátce) 150 Kč
Vyšetření CRP z prstu (zjištění bakteriálního zánětu v krvi) 100 Kč
Aplikace infuzní terapie vitamínem C:
- onkologičtí pacienti, dávka 1x7,5 g vit. C 900 Kč
- onkologičtí pacienti, dávka 2x7,5 g vit. C 1 500 Kč
- ostatní pacienti, dávka 1x7,5 g vit. C 1 100 Kč
- prohlídka neregistrovného pacienta před zahájením infuzí 300 Kč
Zapůjčení tonometru k domácímu měření krevního tlaku (záloha 500 Kč) 10,- Kč/den + záloha
Kopírování 1 strany dokumentace 10 Kč