chřipka

Očkování proti chřipce

Náhlá horečka, zimnice, suchý dráždivý kašel, bolesti hlavy a kloubů a pocit rozlámanosti – to je chřipka. Rýma nebývá součástí. Virové onemocnění může postihnout každého bez rozdílu věku, i když nejčastěji onemocní děti, starší osoby a osoby oslabené různými chronickými onemocněními.

Jedinou dostatečně spolehlivou prevencí chřipky je očkování. U zdravých dospělých v 70-90 % zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku a také riziko úmrtí.

 • U nás v ordinaci očkujeme vakcínou Influvac.
 • Očkuje se do svalu paže.
 • Očkování probíhá od října do poloviny prosince. Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování.
 • Běžné příznaky po očkování:
  • zarudnutí a lehká bolestivost v místě vpichu,
  • 2-3 dny po očkování se mohou objevit příznaky podobné mírné chřipce.

Komu je očkování proti chřipce doporučeno?
 • Osobám starším 65 let.
 • Osobám s chronickým onemocněním:
  • do dýchacího systému včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku či míchy, v důsledku křečových stavů a jiných neurologických či svalových onemocnění,
  • farmakologicky léčená onemocnění srdce a cév,
  • ledvin a jater
  • metabolická onemocnění (farmakologicky léčený diabetes mellitus…),
  • chronická anémie,
  • vrozená nebo získaná nedostatečnost imunitního systému.
 • Těhotným ženám a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny.
 • Osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin.
  • osoby, které pečují o rizikové skupiny (zdravotníci a sociální pracovníci),
  • osoby, které žijí s rizikovými osobami ve společné domácnosti.
 • Osobám, které se podílejí na chodu státu (doprava, energetika, police, armáda, zdravotnictví).
 • Všem osobám, které si nepřejí onemocnět chřipkou.

Komu je očkování proti chřipce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?
 • Pojištěncům nad 65 let věku.
 • Pacientům po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných orgánů.
 • Pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest či ledvin nebo diabetem.
 • Osobám umístěným ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Některé pojišťovny přispívají svým klientům do 65 let na očkování proti chřipce. Jak postupovat?
 • U lékaře dostanete recept na očkovací látku, kterou si vyzvednete a zaplatíte v lékárně. Doklad si uschovejte.
 • S vakcínou z lékárny se dostavte k lékaři, který Vám očkovací látku aplikuje. Dostanete doklad o zaplacení poplatku za aplikaci očkovací látky. Opět si doklad uschovejte.
 • S oběma doklady potom jděte na svou pojišťovnu, kde se dozvíte, zda Vaše pojišťovna na očkování proti chřipce přispívá.

Chřipka
Popis
Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění vyskytující se po celém světě. V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března, ročně bývá hlášeno 850 000 – 1 200 000 onemocnění, skutečný výskyt je však ještě vyšší. Chřipka není banálním onemocněním, o čemž svědčí každoročně vysoký počet obětí ve světě mezi 250-500 tisíci. V ČR se virus chřipky vyžádá cca 2000 lidských životů ročně následkem samotné infekce virem, v důsledku současné infekce i s jiným původcem nebo zhoršením jiné chronické nemoci např. cukrovky, astmatu, hypertenze apod.

Zdroj chřipkové nákazy
Přenáší se nejčastěji vzduchem v kapénkách, které pocházejí z dechu, kašle nebo kýchání infikovaných osob, ale i kontaminovanýma rukama, jež se dotknou obličeje. Proto je chřipka tak snadno přenosná.

Příznaky chřipky
Zdrojem původce nákazy klasické sezonní chřipky je výhradně člověk infikovaný virem chřipky, a to od konce inkubační doby, která bývá nejčastěji 1–3 dny, tedy ještě před prvními příznaky infekce. Po propuknutí nemoci je člověk nakažlivý asi 3 až 5 dní, děti 7 až 10 dní. Chřipka začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, bolestmi ve svalech, bolestmi kloubů, přecitlivělostí pokožky, malátností, později přistupuje suchý kašel. Rýma nebývá!!! Onemocnění trvá obvykle 2–7 dní a spontánně končí po krátké rekonvalescenci uzdravením. U starších, oslabených nebo chronicky nemocných osob, které jsou onemocněním nejvíce ohroženy, může vyvolat zápal plic, postižení srdečního svalu nebo nervové tkáně a u dětí zánět středního ucha.

Ochrana a prevence chřipky
Mezi významná preventivní opatření patří zdravý životní styl (aktivní pohyb, otužování, dostatečný přísun vitamínů), hygienická opatření (časté mytí rukou, pravidelné větrání místnosti, užívání jednorázových kapesníků a ručníků) a očkování. V ČR je v porovnání s řadou dalších evropských států proočkovanost proti chřipce stále nízká (5–7 %) a obecné povědomí o výhodách i nevýhodách tohoto typu vakcinace velmi různorodé. Vakcinace proti sezonní chřipce se provádí u dětí od 6 měsíců věku, nejdůrazněji je doporučena osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám od 65 let věku. Dále je doporučena ochrana včasným očkováním těhotným ženám a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezony, obézním osobám a kuřákům. Nejvhodnější doba pro očkování je období před začátkem chřipkové epidemie, tedy od konce září. Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování.

Mýty a fakta o očkování proti chřipce

Chřipku je lepší prodělat než proti ní očkovat
Chřipka je závažné onemocnění postihující nejen dýchací cesty ale celé tělo. Místní i celkovou imunitu tato nemoc značně vyčerpá a v případě kontaktu s jiným původcem nemoci může najednou infikovaná osoba bojovat o život. I u chřipky samotné může rekonvalescence trvat několik týdnů a úplný návrat do normálu nemusí nastat nikdy. Nemálo osob utrpělo kvůli dlouhodobé práceneschopnosti velké finanční ztráty a dokonce ztratilo zaměstnání. Navíc i u nekomplikované chřipky je cena léků a vitamínů, za které zaplatíme v lékárně často mnohonásobně vyšší než cena vakcíny.

Když se jednou začne proti chřipce očkovat, musí se pokračovat každý rok, jinak bude mít horší průběh
Očkování proti chřipce každým rokem poskytuje záruku ochrany před touto nemocí, zejména před závažným průběhem. Není to však povinností a vynechání dávky v žádném případě nezvyšuje riziko závažnosti případné chřipkové infekce, spíše naopak, po minulém očkování může přetrvávat částečná ochrana.

Vakcína nepokrývá všechny cirkulující kmeny viru
Vakcína obvykle obsahuje antigeny cirkulujících kmenů virů, jejíž výskyt je v dané chřipkové sezóně nejpravděpodobnější. V každé vakcíně jsou antigeny dvou subtypů chřipkového viru A a jeden typu B. Rozsáhlé epidemie i chřipkové pandemie způsobují většinou subtypy chřipkového viru A H1N1 nebo H3N2.

Zdravým životním stylem nemoci zabráním i bez očkování
Zdravý životní styl, pohyb a otužování posilují nespecifickou imunitu, při kontaktu s vysokou dávkou virů však infekci nezabrání. Případy těžké až fatální chřipkové infekce jsou známé i u aktivních zdravě žijících osob a sportovců. Očkování zvyšuje specifickou imunitu namířenou přesně proti původci chřipkové nemoci.

Vakcíny proti chřipce způsobují mírnou infekci
Vakcíny obsahují malé části mrtvého viru, nezpůsobují infekci a nemohou očkovaného chřipkou nakazit. U malé části očkovaných se po podání vakcíny objevují velmi mírné projevy lehké virózy, které jsou vyvolané reakci jejich imunitního systému. Nejsou příznakem nemoci, ale důkazem toho, že vakcína funguje a jejich imunitní systém na antigeny ve vakcíně intenzivně reaguje.

U starších osob je reakce na očkování příliš nízká a očkování je nechrání
Přínos očkování je nejvyšší u starších a chronicky nemocných osob, a to zejména snížením počtu hospitalizací a úmrtí. I když má daná osoba málo výkonný imunitní systém a po očkování proto disponuje nižší hladinou protilátek, částečná ochrana před infekcí zabrání těžkému průběhu chřipky a fatálním následkům.

Chřipky nemívám, očkování tedy nepotřebuji
Chřipka je vysoce infekční nemoc vyskytující se v rizikové sezóně všude kolem nás a zřejmě neexistuje člověk, který by ji za život neprodělal alespoň jednou. I ti nejodolnější jí většinou dostanou na život několikrát. První infekce v životě přitom může být i poslední. Počet předchozích infekcí nevypovídá o riziku a možné závažnosti další chřipkové nákazy.

Nejsem riziková skupina, očkování pro mě není důležité
Očkování má význam i pro mladší nebo střední věk, pokud daná osoba chřipku prostě nechce prodělat, protože nemusí. Tím pádem se vyhne absenci v práci, nebude virus přenášet na další lidi, nebude muset přerušit své koníčky ani omezovat výkon jiných běžných činností. Chřipka člověka většinou připoutá na lůžko, každý pohyb bolí a nemocný vyžaduje péči jiné osoby, kterou navíc ohrožuje nákazou. Skutečně není o co stát. Navíc i u mladší generace může skončit chřipka komplikacemi, např. výpotkem na srdci a doživotními následky.

Slyšel jsem, že někdo se nechal očkovat a měl ještě těžší chřipku
Očkování proti chřipce není příčinou těžšího průběhu této infekce. Pokud již z uvedených důvodů nemoci nezabrání úplně, zmírní alespoň její průběh. Těžká chřipka po vakcinaci je možná jen tehdy, pokud se daná osoba nechala očkovat pozdě a v době aplikace vakcíny byla již v inkubační době, případně se nakazila těsně po očkování. Tvorba ochranné hladiny protilátek totiž vyžaduje po aplikaci vakcíny přibližně 2 týdny. Doporučuje se proto podstoupit očkování včas před příchodem epidemie, lepší je však i pozdní vakcinace než žádná.